OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

Zamówienie w Sklepie internetowym techsklep.eu składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.techsklep.eu. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodanie produktu do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku "ZAMÓWIENIE" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna). Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego techsklep.eu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

Umowę uważa się za zawartą jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego techsklep.eu potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie odbywać się będzie za pośrednictwem emaila podanego w formularzu rejestracyjnym.

WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

Podane ceny wyrobów prezentowanych na naszych stronach nie zawierają kosztu dostawy. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Dostawa realizowana jest tylko na obszarze Polski. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firm wysyłkowych (firma kurierska). Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu możliwy jest również odbiór osobisty towaru w biurze firmy pod adresem: FHU BART-EL Marcin Bartnicki, ul. Przemysłowa 15/7, 83-110 Tczew.

Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

 

PŁATNOŚCI

Zapłata uiszczana jest na rachunek bankowy podany w mailu potwierdzającym zamówienie. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Płatności można dokonać również poprzez PRZELEWY24.

przelewy24 02

Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z obowiązującym prawem, sklep internetowy techsklep.eu zwróci uiszczoną cenę nabycia towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.

2. Aby odstąpić od umowy Klient powinien mailowo (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie (na adres firmy) przesłać prawidłowo wypełniony formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz wysłać towar do Sprzedającego na adres biura firmy: FHU BART-EL Marcin Bartnicki, ul.Przemysłowa 15/7, 83-110 Tczew. Zwracany towar zostanie przyjęty w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną zawartością, w stanie niezmienionym.

3. Klient wysyła towar na swój koszt. Sklep internetowy techsklep.eu nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, chyba, że wcześniej nastąpiły inne ustalenia. Zwracany towar należy odesłać wraz z paragonem / fakturą, gwarancją i instrukcją.

INFORMACJE

1. Właścicielem sklepu internetowego techsklep.eu jest FHU BART-EL Marcin Bartnicki - zarejestrowana pod adresem: Kończewice 54, 82-213 Miłoradz, NIP: 579-206-53-47, REGON: 221923647. Siedziba biura firmy: ul. Przemysłowa 15/7, 83-110 Tczew.

2. Wszystkie znaki graficzne (za wyjątkiem znaków będących własnością innych firm, których produkty są prezentowane w ofercie sklepu) oraz teksty prezentowane na stronie techsklep.eu są własnością FHU BART-EL. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego techsklep.eu bez pisemnej zgody właściciela.

3. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego techsklep.eu jest sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

2. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Zgoda zostaje wyrażona na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE.

Klient oświadcza ponadto, że przyjmuje do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma FHU BART-EL MARCIN BARTNICKI, KOŃCZEWICE 54, 82-213 MIŁORADZ, NIP: 579-206-53-47, adres biura firmy FHU BART-EL MARCIN BARTNICKI, ul. PRZEMYSŁOWA 15 LOK 7, 83-110 TCZEW, TEL. 606-615-485. Administrator dokłada starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach handlowych, tzn. w tworzeniu oferty usługi, tworzeniu oferty sprzedaży oraz obsługi tejże sprzedaży towarów lub usługi, uwzględniającej dane osobowe, jako kontrahenta.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach. W niniejszym przypadku chodzi o cele wskazane w pkt.2.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przygotowania oferty i realizacji sprzedaży towarów i usług.

5. Przysługuje mu prawo do żądania cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje mu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kurierskie i pocztowe.

8. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu danego kontrahenta z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje wcześniej).

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

10. Jeśli klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W każdej chwili możliwy jest kontakt z nami pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Sklep internetowy techsklep.eu, prowadzący sprzedaż produktów poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.techsklep.eu. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem internetowym techsklep.eu.

2. Kupującym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.

Każda osoba składająca zamówienie (Klient) w Sklepie internetowym techsklep.eu jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (klientów, którzy jeszcze nie dokonywali zakupów za pośrednictwem techsklep.eu) oraz akceptacja niniejszego regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.